Welkom op Nexavar.nl

Nexavar® (sorafenib) is geïndiceerd voor:

  • De behandeling van patiënten met progressief, lokaal gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd (papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief jodium refractair schildkliercarcinoom.
  • De behandeling van hepatocellulair carcinoom.
  • De behandeling van patiënten met gevorderd niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die ongeschikt geacht worden voor deze therapie.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Registreren als medisch professional

Registreren

Deze website biedt extra informatie aan BIG geregistreerde medische professionals.

Patiënt aanmelden voor Nexavar® behandeling

Met ingang van 1 januari 2013 is de bekostiging van Nexavar® overgeheveld naar het ziekenhuis

Laatste update: 10-11-2015